Dzwoń 601 342 317
Get Adobe Flash player

Serwis agregatów


Serwis i stała konserwacja zespołów prądotwórczych

W ramach usłag serwisowych oferujemy kompleksowe rozwiązania synchronizacji agregatów:
– instalacja układów synchronizacji sieć – agregat, agregat – agregat wraz z nowymi agregatami prądotwórczymi;
– instalacja układów synchronizacji sieć – agregat, agregat – agregat w istniejących agregatach prądotwórczych;
– instalacja układów nadzoru i kontroli pracy agregatów z wykorzystaniem systemów GSM, GPRS, MODBUS, IP, itp.
– i inne dedykowane bezpośrednio dla rozwiązań klienta.

Niniejszym oferujemy Państwu stałą konserwację zespołów prądotwórczych.
Konserwacja będzie polegała na utrzymaniu stałej gotowości i sprawności
technicznej zespołów prądotwórczych.

W tym celu:

1. Raz na kwartał przyjeżdża do klienta ekipa serwisowa, która sprawdza
poprawność dział ania agregatu i związanych z nim instalacji. Zespół
prądotwórczy jest uruchamiany w warunkach jakie Użytkownik może zapewnić
w dniu wykonyw ania przeglądu. Najlepiej, gdyby można było wykonać
próbę pod obciążeniem. Termin przyjazdu serwisu może być wcześniej
wzajemnie uzgodniony.

2. Wszystkie okresowe przeglądy techniczne, w tym obejmujące wymianę
oleju smarnego wchodzą w koszt konserwacji (z wyjątkiem kosztów
materiałów eksploatacyjnych).

3. Przez całą dobę, siedem dni w tygodni dostępny jest telefon
serwisowy. Udzielane są wyjaśnienia i porady mające na celu odręczne
usuwanie przez obsługę Użytkownika ewentualnych niesprawności agregatu.

4. Jeżeli niesprawność dało się odręcznie usunąć lub jest to
niesprawność drobna nie mająca istotnego wpływu na pracę zespołu
prądotwórczego, termin przyjazdu serwisu jest wzajemnie uzgadniany.

5. Jeżeli niesprawność nie daje się odręcznie usunąć i konieczna jest
interwencja serwisu, przyjazd serwisu następuje w ciągu 10 godzin od
daty zgłoszenia.

6. Usuwanie drobnych niesprawności wchodzi w zakres konserwacji.

7. Jeżeli do usunięcia niesprawności potrzebne są części zamienne,
których zamienniki są w powszechnym obrocie towarowym, a ich koszt nie
przekracza 25% kwartalnego ryczałtu, koszt usunięcia awarii wchodzi w
zakres konserwacji.

8. Jeżeli do usunięcia niesprawności potrzebne są części specjalistyczne
lub ich koszt przekracza 25% kwartalnego ryczałtu, sposób i koszt
usunięcia awarii są wzajemnie uzgadnianie.

9. Do każdego agregatu jest przypisana książka eksploatacyjna zespołu
prądotwórczego dostarczana przez ekipę serwisową. Raz na kwartał
spisywany jest protokół z wykonanych prac konserwacyjnych Formularz
Protokółu odebr ania prac stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

10. W przypadku nieuzasadnionego wezw ania koszt przyjazdu oraz koszt pracy serwisantów pokrywa Zamawiający.

Zakres prac konserwacyjnych wykonywanych przez ekipę serwisową raz na kwartał.

■ przegląd silnika zgodnie z Warunkami Technicznymi
■ przegląd instalacji elektrycznej zespołu prądotwórczego
■ pomiary elektryczne ochronne – raz na 12 miesięcy
■ przegląd instalacji paliwowej
■ przegląd układów sterowania i ewentualne regulacje silnika i prądnicy
■ próba obciążeniowa po uzgodnieniu z kierownictwem – obciążenie zapewnia zamawiający
■ wymiana elementów filtrujących i płynów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta